Dzisiejsze Słowo – Mk 10, 28-31

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Warto dzisiaj pochylić się nad tym, że to co mamy, miejsce, ludzie, sytuacja w których żyjemy, jest tylko przejściowa, a nie ostateczna i służyć powinna do naszego zbawienia. W niej się uświęcamy, a nie jest ona celem sama w sobie. Nic nie może być nad Boga, ale w tym wszystkim zbliżamy się do Niego. Za wierność, wiele więcej otrzymamy.