Dzisiejsze Słowo – Łk 9, 22-25

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

Możemy gorszyć się cierpieniem Jezusa tak jak czynili to apostołowie, ale cierpienie jest wpisane w nasze życie, nie możemy go uniknąć. Możemy dla naszego szczęścia przyjąć je jako dar od Boga. A to co najważniejsze przeżywać je razem z Jezusem.