Dzisiejsze Słowo – Mt 7, 7-12

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków».

Często są w nas wielkie pragnienia. I to dobrze, powinniśmy tęsknić, dążyć do celu, zmagać się. W dziadzinie duchowej także jest to potrzebne. Prośmy więc wytrwale, pamiętając zawsze, że On wie co dla mnie jest najlepsze, co w dalszej perspektywie przyniesie mi radość i zysk.