Dzisiejsze Słowo – Mt 5, 43-48

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Przez ostatnie dni wzywani jesteśmy na nowo do czegoś więcej. Doskonali jak Ojciec Niebieski. To wielkie wyzwanie, ale nie wolno nam poprzestać na tym co zwykłe. Są tacy wokół nas, którzy stali się naszymi nieprzyjaciółmi. Czy są gorsi, czy oni nie zasługują na miłość Boga, czy przez Niego są odrzuceni? Czy więc ja mogę ich w imię sprawiedliwości odrzucić, potępić? Idźcie i głoście niekoniecznie na koniec świata z Ewangelią, ale idźcie do własnego serca i przebaczcie.