Dzisiejsze Słowo – Mt 5, 17-19

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

Trwa Wielki Post, w naszych świątyniach, szkołach trwają rekolekcyjne ćwiczenia. Głoszą je ci, którzy są owymi wypełniającymi i uczącymi wypełniać przykazania. Może pochylając się nad tym obrazem polećmy ich dziś szczególnie Bogu, prosząc dla nich o wierność.