Dzisiejsze Słowo: Mk 16, 9-15

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary.
Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

Trochę czasu upłynęło zanim apostołowie otrząsnęli się z wiadomością, że Mistrz prawdziwie zmartwychwstał. My czasem też, niby wierzymy, ale przecież to niemożliwe, przecież to się nie może stać. A jednak, Pan dokonuje z rzeczy niemożliwych, całkowicie realne. Tylko my często wszystko komplikujemy, wątpimy i nie współpracujemy.