Dzisiejsze Słowo: J 12, 24-26

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

Każda ofiara dana Bogu, przynosi plon obfity. Każdy ofiarować coś Bogu może, co stracimy dla Królestwa Bożego, otrzymamy to w obfitości. Nie żałuj więc nawrócenia.