Dzisiejsze Słowo: Mk 16, 15-20

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Usprawiedliwiamy się często, że głoszenie Ewangelii zarezerwowane jest tylko dla misjonarzy, duchowieństwa. Jezus każdego posyła, aby życiem głosił Ewangelię. To chyba trudniejsze niż iść i głosić w dosłownym tego słowa znaczeniu. Byś świadkiem, co to dla mnie znaczy?