Dzisiejsze Słowo: J 3, 31-36

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

Każdego człowieka posłał Bóg, do różnych zadań. Każdy z nas jest z wysoka i ma ważne zadanie do wykonania tu na ziemi. Najważniejszym jest rozszerzanie Królestwa Bożego tu na ziemi. Czy może być coś dla nas ważniejszego i cennego jak rozszerzanie prawa Bożego tu na ziemi?