Dzisiejsze Słowo: J 19, 25-27

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Dużo się mówi o matce, zajmuje Ona rzeczywiście bardzo ważne miejsce w życiu człowieka. Dzisiaj spoglądam na moją mamę ziemską, na tą Niebieską. Pytam jednocześnie czego mnie uczą jako swoje dziecko bo dla jednej i drugiej jestem dzieckiem. Czego się uczy dziecko od matki? Czego się uczę?