Dzisiejsze Słowo: J 15, 18-21

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

Co znaczy znać Boga? Jak to, przecież ludzie na ziemi znają Boga, każdy dzisiaj wie. Dlaczego Jezus mówi, że nie znają Boga? Kto zna Ojca, ten robi wszystko, aby tu wokół nas zapanował pokój, nie tylko moja racja i moje interesy. Miłość jest najważniejsza. Bez niej nie możemy mówić o tym, że znamy Boga.