Dzisiejsze Słowo: J 15, 26 – 16, 4a

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

Chrześcijaństwo można powiedzieć jest ryzykowne. Ale tylko wtedy, gdy nie wierzymy Jezusowi. Kiedy wierzymy, umocnieniem są dzisiejsze Słowa. On nas wszystkiego nauczy, On nas obroni, ześle pomoc w stosownym czasie. Mówi to otwarcie.