Dzisiejsze Słowo: J 16, 16-20

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie».
Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?» Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada».
Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość».

Jako chrześcijanie niby jesteśmy tacy sami, ale jednak inni. Pan Bóg przygotowuje nas na różne sytuacje: „wszyscy będą się śmiać, a my płakać”. Ale ostatecznie to wszystko zamieni się w radość. Pan Bóg widzi to wszystko z szerszej perspektywy, która dla nas jest zasłonięta. Rozwiązanie? – pełnić wolę Pana Boga, doprowadzi nas do radości.