Dzisiejsze Słowo: J 16, 20-23a

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość.
Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził.
Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać».

Są w życiu każdego człowieka momenty smutku, łez. Przyczyna może być różna, także duchowa. Często są to momenty zawinione, są także niewiadome. Najważniejsze jest słuchać głosu Pana Boga. On nie chce dla nas źle.