Dzisiejsze Słowo: Mt 5, 17-19

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

Od początku chrześcijaństwa przekazujemy nieprzerwanie naukę apostołów. Nic tam się nie zmienia, wszystko jest oczywiste, jasne, znane. Ani czasy, ani systemy, nikt nie zmienia nauki Chrystusa.