Dzisiejsze Słowo: Mt 11, 20-24

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły.
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».

To bardzo mocne słowa Jezusa, skierowane do tych, którzy nie docenili Jego obecności. Czasem wydaje mi się, że my tak bardzo mocno zachowujemy polityczną poprawność, delikatność wobec tych, którzy nie wierzą. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby teraz z Krzyżem i Biblią w ręku chodzić ulicami i głosić nawrócenie. Chodzi bardziej o przejęcie się hasłem obecnego roku: Idźcie i głoście. To ode mnie zależy w dużym stopniu, żeby Jezus nie powiedział takich słów o kimś z mojego toczenia. Chodzi o odpowiedzialność za ludzi, szczególnie z mojego otoczenia. Bądźmy więc świadkami.