Dzisiejsze Słowo: Mt 12, 38-42

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: «Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie». Lecz On im odpowiedział:
«Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili; a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon».

Dlaczego nie dostrzegamy działania Pana Boga w naszym życiu? Nie wiem, może dlatego, że jesteśmy za smutni, może mamy za dużo trosk a może za dużo mamy. Może jest tak, że nie słuchamy Słowa Bożego i nie mamy wiedzy o tym co Pan Bóg nam przygotował. Może dlatego warto usiąść i zrobić sobie takie ćwiczenie: każdego wieczoru przez tydzień, szukać rzeczy, które mamy tak po prostu, niezasłużenie, nie za pracę czy pieniądze. To szczególnie dobre dla tych, którzy nie dostrzegają niczego dobrego, albo przynajmniej mało.