Dzisiejsze Słowo: Mt 13, 16-17

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli».

Chyba każdy z nas, zwłaszcza w trudnych chwilach pyta: Boże, gdzie jesteś. Jest w nas taki naturalny mechanizm buntu, złości, pretensji. Apostołowie mieli zdecydowanie lepiej, oni Jezusa-Boga mieli na wyciągnięcie ręki. Choć patrząc tak z perspektywy, to wielu było nauczycieli w tamtym czasie i zapewne uczniowie, prości ludzie nie mieli wlanej wiary i poznania, że to jest On. Uwierzyli. I mimo trudności (krzyża, śmierci) nie zawiedli się. Jak wołasz „gdzie jesteś” to wołaj, ale wiedz, że On ma plan, choć dla nas często zakryty.