Dzisiejsze Słowo: Mt 13, 18-23

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».

Krótka jest droga ziarna, które wypada z ręki siewcy i pada na glebę. Tak bardzo szybko atakuje nas zły duch. Tak niebezpieczne może być także zaniedbanie słuchania Słowa. Jak nędznym byśmy byli podłożem, to jednak Słowo pada. Najgorsze jeśli nie ma zupełnie ziarna, nie ma nadziei na nic. Kiedy słuchałem Słowa poza niedzielną Eucharystią?