Dzisiejsze Słowo: Mt 16, 24-28

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim».

Już chyba kiedyś o tym rozważaliśmy, ale warto raz jeszcze zapytać: co jest moją największą wartością. Potrzeba nam zostawić to wszystko co sprawia, że nie ma w nas tego co Boże. Można mieć bardzo dużo, można mieć wszystko co jest bogactwem tego świata, ale największym szczęściem wewnętrznym i zewnętrznym jest życie blisko Boga. Kiedy spoglądamy na dzisiejszą patronkę Klarę czy Franciszka łatwo się tego dopatrzeć. Nic nie było tak ważne jak przyjaźń z Bogiem. Gardzili wszystkim. Inne czasy, inne warunki? Zgadza się. Jak więc dopasować to do naszej rzeczywistości? Kto żyje blisko Boga, ten będzie wszystko układał właściwie i nie postawi nic nad tą relację, co więcej, z niej wypłyną wszystkie inne.