Dzisiejsze Słowo: Łk 1, 39-56

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Wszystko co działo się w życiu Maryi, przepełnione było obecnością Boga. Tak, była bez grzechu, była Matką Zbawiciela. To wszystko prawda, ale to nie zwalnia nikogo z nas z życia w obecności Boga. Sięgam wzrokiem do innego tekstu natchnionego, który mówi o tym, że wszystkie włosy na głowie naszej są policzone i nic nie dzieje się z przypadku. jak zatem żyć obecnością Boga? Często sam łapię się na tym, że trwonię czas na różne bzdury. Tyle chwil, tyle kroków… A może warto częściej sięgnąć po różaniec, czy w samochodzie zawsze musi działać radio? W drodze do pracy, sklepu, szkoły. Może zamartwiać się wszystkim odmówić „dziesiątek”, akt strzelisty… „Błogosławiona jesteś między niewiastami” mówiła Elżbieta, warto często za Nią te słowa powtarzać.