Dzisiejsze Słowo: Mt 19, 16-22

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?»
Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania».
Zapytał Go: «Które?»
Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego».
Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?»
Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!»
Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Bardzo często ludzie, politycy, władcy szukają rozwiązania trudnych sytuacji, szukają lekarstwa na przemoc, biedę, przestępczość, można by tu wyliczać całą masę światowych problemów. Jezus daje dzisiaj bardzo wyraźną odpowiedź: zachowuj przykazania. Dla ludzi wiary nie ma innej drogi. Ograniczamy Pana Boga, że niby to musimy my to załatwić, co tam Bóg, On nie da sobie rady, często Biblię traktujemy jako bajkę dla grzecznych dzieci: potop, Sodoma i Gomora, wieża Babel, to takie piękne historie. Tak, piękne, ale także pokazujące wszechmoc Boga. Dlaczego więc nie zaufać, że jednak taka droga jest jedyna, sensowna. Nawet jak po ludzku okażemy się słabi, niezaradni? Nie tak widzi Bóg jak widzi człowiek. Jak nie oszukam to nic z tego nie będzie. Daj się nazwać „frajerem” dla wierności wyższej sprawie, wierności Bogu.