Dzisiejsze Słowo: Mt 22, 34-40

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

Trudno dyskutować z Jezusem. Nieskromnie powiem: ma racje. Zauważam to u siebie i u nas chrześcijan, taka niedobra zmiana akcentów: które ważniejsze, kiedy jest grzech, można, nie można, zakaz, ograniczenie… Dopiero kiedy właściwie zrozumiemy słowa: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a w innym miejscu: Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli, to okaże się, że to nie grzech, ale miłość do Boga jest najważniejsza. A wtedy nie lęk przed grzechem, ale tęsknota za Bogiem sprawi, że będziemy z radością szli drogą Przykazań, wszystkich.