Dzisiejsze Słowo: Mt 23, 13-22

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przemówił tymi słowami:
«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.
Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: „Kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą”. Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: „Kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą”. Ślepcy! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?
Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada».

Obecny rok przeżywamy pod hasłem: Idźcie i głoście. Każdy z nas odkrywa w tym czasie może swoją szczególną misję w życiu, rodzinie, społeczeństwie. Wpatrujemy się także w misję rozumianą jako głoszenie Dobrej Nowiny, ewangelizowanie. Mamy wiele przykładów świętych i błogosławionych, którzy takimi misjonarzami byli. Dzisiaj widzimy przykład jakimi ewangelizatorami nie powinniśmy być. W zasadzie to nie tylko zdobycie człowieka dla Chrystusa, ale także życie z nim, prowadzenie go do nieba. Wspólna wędrówka. Przecież nie możemy ludzi do kościoła zniechęcać. A często przez zbytnią nadgorliwość tak się dzieje. Każdy z nas ma swoją drogę i jeżeli sam na nią nie wejdzie (przy naszej pomocy ewentualnie) nie możemy ciągnąć go na siłę na swoją, nic z tego nie będzie.