Dzisiejsze Słowo: Mt 9, 9-13

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.
Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Bardzo modny jest teraz temat miłosierdzia, pomocy, litowania się itd. Pytanie o realność tej postawy. O rozróżnienie tego, że człowieka złego się nie potępia, ale pomaga mu się zerwać ze złym postępowaniem, bo ono jest w nim złe. I z tym idzie nam chyba najgorzej. Łatwo jest okrzyczeć w szkole niegrzeczne dziecko, łatwo jest rzucić spojrzenie na alkoholika, łatwo z pogardą pokazywać na prostytutkę, ale co się kryje za tą negowaną postawą to już nas nie interesuje. A tu powinno ukazać się moje miłosierdzie.