Dzisiejsze Słowo: Łk 8, 1-3

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Dwie grupy idą za Jezusem: ci, którzy zostali powołani, którym Jezus obiecał wielkie rzeczy, którzy czekali na królowanie Jezusa (jak dobrze wiemy rozczarowali się wszyscy z wyjątkiem Jana na kilka dni) oraz kobiety, które doświadczyły królowania Jezusa. Tego prawdziwego królowania. DO której ja siebie zaliczę?