Dzisiejsze Słowo: Mt 21, 28-32

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Przyzwyczajenie, to obok pośpiechu chyba najbardziej niebezpieczna choroba. Przyzwyczajamy się w zasadzie do wszystkiego: do wiary, do sacrum, do tego że ktoś prosi, że na nas liczy, do ludzi, do zdarzeń. Ogromnej liczby rzeczy po prostu nie zauważamy. I tak się dzieje że lenistwo, zapomnienie… Dlaczego ten drugi został pochwalony? Miał jeszcze trochę wrażliwości w sobie, ten pierwszy już nie. Zupełnie odruchowo, z przyzwyczajenia odpowiedział, ale zupełnie się tym nie przejął.