Dzisiejsze Słowo: Łk 9, 51-56

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

Największym przestępstwem Jezusa było to że zmierzał do Jerozolimy. Zauważmy to w tekście, dlatego nie został przyjęty. To są uprzedzenia, które nami targają. Możemy się modlić, chodzić do kościoła, przyjmować Komunię świętą, ale kiedy pojawi się takie czy inne uprzedzenie, to wszystko schodzi na bok. Przecież nie możemy się zgodzić, on to i to…. Czy powinien spaść ogień na takich ludzi, do których mamy uprzedzenia? On obrócił się i zgromił ich za takie myślenie.