Dzisiejsze Słowo: Łk 11, 1-4

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

Jezus uczy nas prawdziwej modlitwy. Uważam, że modlitwę Ojcze nasz powinniśmy odmawiać fragmentami, świadomie. Top nie pozdrowienie anielskie, gdzie chwalimy Maryję. To konkretne prośby i zapewnienia, które składamy Bogu. Ta modlitwa uczy świadomości modlitwy i odpowiedzialności za słowo. A tego coraz częściej nam brakuje.