Dzisiejsze Słowo: Łk 11, 29-32

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Dużo otrzymaliśmy od Pana Boga. Często o tym piszę, bo takie mam odczucie, że tego nie dostrzegamy. Trudno jest nam się cieszyć drobnymi sprawami. Szukamy wielkich spraw, wielkich, znaków, wielkich słów, wielkich zdolności, a Pan Bóg nie zawsze działa wielkie rzeczy i w wielkich rzeczach. Uczmy cieszyć się zwykłą, szarą codziennością. Ona jest zachwycająca.