Dzisiejsze Słowo: Łk 11, 47-54

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.

Umiejętność dzielenia się. Było to obce nauczycielom i uczonym w piśmie. Często w ludziach jest tak naturalna wyższość, egoizm. W sumie dobrze że wiem i tak powinno zostać. Nie jest to dobre, to zapowiedź niezdrowej rywalizacji w drodze do Królestwa Niebieskiego. A przecież nie o to chodzi, wspólnie kroczymy w wyznaczonym i utęsknionym kierunku jakim jest niebo. Nie zatrzymujmy wiary dla siebie, stanie się pusta, przemieni się w zwykłą wiedzę i ostatecznie do niczego się nie przyda. Dzielmy się wiarą jak chlebem, tak po prostu, radośnie.