Dzisiejsze Słowo: Łk 12, 35-38

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».

Posłużę się zasłyszanym w niedzielę przykładem homiletycznym. Połóżmy dzisiaj przed sobą na stole 50 zł i różaniec. Pan Jezus mówił w niedzielę, że trzeba oddać cesarzowi to co należy do niego, ale także Panu Bogu to co należy do niego. Czy oddaję? Wtedy okaże się, czy oczekuję na przyjście Pana Boga. A to ważne.