Dzisiejsze Słowo: Mt 5, 1-12a

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Często zastanawiamy się na czym właściwie polega świętość. Powinniśmy się jesszcze zastanawiać czy chcemy być święci, gdyż nie jest to kie oczywiste. Mówimy że świętość to codzienność, ale właściwie obecnie to codzienność trudna, wymagająca. I nie ma co się oszukiwać, że w sumie Pan Jezus wszystkich kocha i jak będzie tak będzie. Kocha, ale i wymaga. Te błogosławieństwa to prawdziwy obraz świętości, dla każdego. Do wyższych rzeczy jesteśmy stworzeni, do wyższych…