Dzisiejsze Słowo: Mt 23, 1-12

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

Kiedy kilkadziesiąt lat przed narodzeniem Chrystusa Antioch Epifanes zakazał praktyk religijnych w Izraelu, powstała grupa faryzeuszów. Ich głównym zadaniem było dokładne przestrzeganie Prawa, aby je zachować w narodzie. Pogubili się w tym, przekombinowali i wyszło z tego to, że mieli całkiem dobrą posadę, a zaczynali od obrony i wierności prawu. Czytając dzisiaj ten tekst warto zapytać o moje motywy religijne. Dlaczego idę do kościoła, odmawiam pacierz, wieszam w domu krzyż, posyłam dzieci na katechezę itd. Praktyki religijne bez miłości Boga i bliźniego prowadzą do zguby.