Dzisiejsze Słowo: Łk 18, 35-43

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.
Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»
Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie.
A gdy się przybliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?»
On odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał».
Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła».
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Gdyby tak zebrać w jedno dzisiejszą liturgiczną myśl, powiedział bym: tęsknota za Bogiem. Stają mi przed oczami trzy obrazy. Obraz MB Ostrobramskiej bez Jezusa, Maryja jest brzemienna i tęskni za obecnością Syna. Drugi obraz to św. Rafał Kalinowski, który całe życie tęsknił za Bogiem, kiedy wreszcie przyjął święcenia kapłańskie. I trzeci ten z Ewangelii, chory biedak, który czekał na Jezusa. A w czym wyraża się moja tęsknota z Bogiem?