Dzisiejsze Słowo: J 1, 29-34

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”.
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Chrztu potrzebował poganin, a nie Żyd. A jednak wielu przychodziło, aby przyjąć chrzest Janowy. To wszystko, aby przygotować się na przyjście Pana. Jeżeli ja nie uznam swojej małości, grzeszności, to nie dostrzegę przychodzącego Pana, nie otworzę serca na Jego łaskę.