Dzisiejsze Słowo: Mk 1, 7-11

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.
W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

Końcówka okresu Bożego Narodzenia zatrzymuje nas na chrzcie Chrystusa. I jednocześnie posyła pełnych mocy Ducha Świętego, by dać świadectwo odkrycia Wcielonego. W zasadzie to właśnie chrzest jest takim początkiem dla nas. Początkiem nowego życia w mocy Ducha Świętego. Módlmy się do Ducha Świętego, rozeznawajmy. Niech życie nasz będzie pełnieniem woli Pana Boga, bo jak napisze Jan Apostoł: „wszystko co z Boga zrodzone, zwycięża świat”.