Mt 19, 27-29 – św. Benedykta, opata

wpis w: Wpisy 0

✠ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»
Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».

Może nie w każdym, ale jednak jest w nas trochę interesowności. To się przekłada także na życie duchowe. Robię coś, ale co w zamian, modlę się, ale kiedy Pan Bóg wysłucha, pomagam, ale kto pomoże mnie. Ludzkie, ale nie Boże. Jak często ciężko zrozumieć, że Pan Bóg zna nas więcej i wie więcej o naszym życiu. Nie jest dobrze polegać tylko na sobie. W zasadzie wykonuję chrześcijańskie obowiązki, ale dla bezpieczeństwa to jednak coś dla siebie zatrzymam i sam będę czuwał. Wśród wielu spraw o które się modlimy trzeba także prośby o głęboką i żywą wiarę.