Mk 6, 30-34

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Często może nam się wydawać, że nasz odpoczynek, czas dla siebie nie ma znaczenia. Cały czas gonimy, musimy wszystko załatwić, wszystko dopiąć, wszystkich zadowolić, zadbać o dzieci, dom, parafię. Okazuje się jednak, że chwila na prawdziwy odpoczynek jest wskazana. Patrzmy na dzisiejszą sytuację z Ewangelii. Dzięki odpoczynkowi uczniów, wielu doznało łaski. Być może i nasz odpoczynek będzie zbawienny dla innych, pomimo tego, że nas może męczyć. Ostatecznie i dla nas będzie owocny.