Mk 3, 31-35

wpis w: Wpisy 0

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.
A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Dwa słowa: „na dworze”, „ci którzy słuchają”. Nie można być z Jezusem „na dworze/na zewnątrz”. W niedzielę rozważaliśmy o dobrych zwyczajach. A może tak zwyczaj codziennej lektury Słowa Bożego? Może najpierw na zewnątrz, przy okazji, a z czasem dobry zwyczaj z Biblią w ręku już z Jezusem w ciszy…