Łk 9, 7-9

wpis w: Wpisy 0

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I starał się Go zobaczyć.

Wieść o Jezusie wzbudzała w Herodzie strach, zaniepokojenie. Co budzi we mnie? Rozmowa z Nim, rozważanie Słowa, Eucharystia, Spowiedź, czym jest i jakie emocje budzi?