Łk 9, 43b-45

wpis w: Wpisy 0

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

Tylko serce, które jest blisko serca potrafi zrozumieć cierpienie, potrafi przyjąć cierpienie. Im bliżej jesteśmy Bożego Serca, tym bardziej jesteśmy ofiarni i przyjmujemy to co trudne. Inaczej zawsze będziemy się buntować.