Łk 11, 29-32

wpis w: Wpisy 0

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Co jest mi potrzebne do nawrócenia? Albo nawet, czy wiem z czego mam się nawracać? Można bardzo szybko obrosnąć w piórka i mówić że inni tak, ale ja jestem bardzo blisko Boga. Im bliżej zaś Boga, tym bardziej powinienem dostrzegać jak jestem mały. Czy już mam tę świadomość i oczywiście czy coś z tym robię?