Łk 12, 13-21

wpis w: Wpisy 0

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia». I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».

Przeżywając tydzień (miesiąc) misyjny, siadając może dzisiaj do kolacji, może do jakiegokolwiek posiłku, telewizora, komputera… Pomyślmy o tych, którzy dzisiaj drżą żeby wojsko nie wtargnęło do mieszkania celem aresztowania, którzy czekają w ciszy na kolejne bombardowanie, albo o tych którzy nie mają czego do talerza włożyć… I pomyślmy o wartości tego wszystkiego co mamy i co jest w tym wszystkim najważniejsze.