Łk 12, 35-38

wpis w: Wpisy 0

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».

Tydzień misyjny w całym swoim bogactwie treści i form podpowiada także pytanie o codzienną postawę, taką zwykłą, ludzką, miłosierną, nie od wielkiego dzwonu. Warto usiąść i zastanowić się czy ja tak mam. Czy jest we mnie ta naturalna gotowość do bycia człowiekiem, nie „udawaczem”, nie „zgrywaczem”, nie „popisywaczem”. A nawet nie gotowość ale stała dyspozycja…