Łk 14, 12-14

wpis w: Wpisy 0

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Często zastanawiamy się dlaczego coś robimy? Może nawet obliczamy co się będzie bardziej opłacało. To właściwe podejście. Wynika z naszego rozumowania, zaradności. Są jednak sprawy, których nie można przeliczać na zyski, a może dokładniej, nie na ziemskie zyski.