Mk 8, 22-26

wpis w: Wpisy 0

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: «Czy coś widzisz?» A gdy ten przejrzał, powiedział: «Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa».
Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie.
Jezus odesłał go do domu ze słowami: «Tylko do wsi nie wstępuj!»

Dlaczego miał nie wstępować do wsi? Przecież mógł dać świadectwo uzdrowienia. Może jednak mógł jeszcze bardziej wpaść w sidła zła. Może go Jezus uratował. Dał mu, zabrał by jeszcze bardziej obdarować.