Mk 1, 14-20

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Przychodzi mi na myśl scena kiedy Jezus zapłakał nad grobem Łazarza. Gdy Jan został uwięziony, kolejny raz ewangelista nie mówi nic o reakcji Jezusa. Niewzruszony działa nadal. Dlaczego? Może wie że Jan idzie do Ojca, że każdy ma swoje miejsce, swoje zadanie i obyśmy stanęli na wysokości zadania. Nagroda będzie najważniejsza, w niebie.