Mk 3, 20-21

wpis w: Wpisy 0

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».

czy dzisiaj jest takie „zapotrzebowanie” na Jezusa, że nawet na posiłek nie ma czasu?